Nadarena djeca

Nadarena djeca Talentirana, darovita, kreativna, genijalna – djeca s takvim obilježjima uvijek su nas  očaravala i budila strahopoštovanje, jednako kao i zastrašenost i zavist. Izraz darovitost koristimo za opisivanje djece …

Poteškoće u pisanju i čitanju

Poteškoće u pisanju i čitanju, disleksija i disgrafija, problem su deset posto populacije širom sveta. Mnogi roditelji nerjetko gube strpljenje čitajući i pišući sa svojim djetetom, smatrajući da je djete …

Kako da zapamti gradivo?

Svaki put kad vaš mali đak otvori knjigu ili svesku, treba da ga pitate šta već zna o stvarima o kojima uči. Ako se potrudi, sigurno će se nečega sjetiti. …