Autistično dijete

Postoje bolesti o kojima se nerado priča, od kojih se ne umire, ali sa kojima se teško živi. Autizam je jedan od najtežih razvojnih poremećaja, koji se javlja u ranom …

Depresija kod djece

Depresivne simptome kod djece i mlađih adolescenata primjećujemo gotovo u jednakoj mjeri kao i kod odraslih. Prema nekim savremenim statistikama, depresivni simptomi ne samo da su jedni od najčešćih psihičkih …