Odabir prave aktivnosti

Osluškujte potrebe djeteta
Početak školske godine i upis u vrtić, često podrazumijeva i odluku roditelja da li će svoje dijete upisati na neki kurs, radionicu ili učenje stranih jezika.
Takva odluka, navode pedijatri i psiholozi ne smije biti proizvoljna. Roditelj mora povesti računa o ličnim afinitetima djeteta, njegovom uzrastu, kao i o tome da li u aktivnosti za koju se opredijele rade stručnjaci.
Takođe, oni koji rade sa djecom upućuju na to da nije pravilno upisivati ih na više radionica istovremeno, ako u njima ne rade timovi pedagoga, vaspitača, odnosno trenera, školovanih profesora fizičke kulture.
„Ne gurajte djecu gdje neće, ne gomilajte sekcije i ne ostvarujte lične ambicije preko djeteta!“ upozoravaju stručnjaci.
Pedagozi i vaspitači navode da je jedno od osnovnih pravila prilikom upućivanja djece na neku od slobodnih aktivnosti osluškivati dijete, njegove potrebe, želje i htjenja.
Pedagozi kažu da je od pete godine dijete spremno da prihvati pravila i može aktivno da učestvuje na nekoj od radionica, redovno vježba, trenira i prihvata obaveze. Navode da se talenti kod djece razvijaju jako rano, ali da ih roditelji ne umiju uvijek i prepoznati.  Djeca u najranijem uzrastu, oko četvrte godine, svijet i odnose u njemu razvijaju kroz igru, jer je to organska potreba djeteta.
Međutim, upozorava se da za psihofizički razvoj djeteta nikako nije dobro da pohađa više radionica, na primjer glumu, ples, balet i neki od sportova.
Dijete jednostavno nije u stanju da se izbori sa tolikim obavezama. Bolje je osluškivati dijete i njegove potrebe i usmjeriti ga u onoj stvari koju voli da radi. Stvoriti djetetu uslove, dati mu podršku da se ispolji kroz one aktivnosti koje sam odabere i nikako svoje lične ambicije i htjenja ne ostvarivati preko djece. Ako roditelj ne zna da prepozna talenat kod djeteta, onda to treba prepustiti vaspitaču, odnosno učitelju, nastavniku.